Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

AED - Ντιρχάμ Η.Α.Ε
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Συνδεδεμένο με USD
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/AED: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/AED: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε ότι;

Νομισματική πολιτική

  • Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ είναι η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική των επτά Εμιράτων της χώρας.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η συναλλαγματική ισοτιμία έχει οριστεί ως σταθερή από το 1980. Η τιμή του αναπροσαρμόζεται απευθείας στο δολάριο ΗΠΑ: η συναλλαγματική ισοτιμία USD/AED είναι στο εύρος 3.6720/3.6730.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Στο Συμβούλιο συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ένα από τα πιο ρευστά νομίσματα.
  • Η Παρασκευή είναι μια μη εργάσιμη ημέρα στο ΣΣΚ, έτσι δεν υπάρχει παράδοση του AED εκείνη την ημέρα.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην αγορά και πώληση των ΑΕD.

Αποψη Ειδικών

Λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του AED στο δολάριο ΗΠΑ, η εξέλιξη του EUR/AED είναι απόλυτα συσχετισμένη με αυτή του ευρώ/δολαρίου.

Πληρωμές σε AED στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

  • Η μορφή IBAN χρησιμοποιείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ)
Πρωτοχρονιά 1η Ιανουαρίου Διακοπές Eid al Adha 23-24 Αυγούστου
Νύχτα Israa & Miaraj 13 Απριλίου Πρωτοχρονιά Χίζρι 11 Σεπτεμβρίου
Διακοπές Eid al Fitr 14 Ιουνίου Γενέθλια του προφήτη Μωάμεθ 20 Νοεμβρίου
Eid al Fitr 15 Ιουνίου Ημέρα μαρτύρων 30 Νοεμβρίου
Ημέρα του Αραφάτ (προσκυνητής) 20 Αυγούστου Εθνική ημέρα ΗΑΕ 2-3 Δεκεμβρίου
Eid al Adha 21 Αυγούστου