Καναδάς

CAD - Δολλάριο Καναδά
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Καναδάς

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/CAD: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/CAD: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η Τράπεζα του Καναδά (BoC) είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Στόχος της είναι η προώθηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ευημερίας της χώρας.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: Η Τράπεζα του Καναδά (BoC) δεν κάνει, κατ' αρχήν, άμεση παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Ο Καναδάς είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ: ως εκ τούτου, η εξέλιξη του Καναδέζικου νόμισματος μπορεί να επηρεαστεί από την αμερικανική πολιτική και οικονομική κατάσταση.
  • Το CAD κοινώς ονομάζεται Loonie, από το υδρόβιο πουλί / πτηνό που ζει στη χώρα.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην αγορά και πώληση CAD.

Αποψη ειδικών

Το CAD είναι ένα από τα κύρια "νομίσματα βασικών εμπορευμάτων". Επομένως η εξέλιξή του συσχετίζεται συχνά με αυτήν των τιμών της ενέργειας (πετρέλαιο, αέριο) όπου ο Καναδάς είναι ένας σημαντικός παραγωγός.

Πληρωμές σε CAD στον Καναδά

Ο Καναδάς δεν χρησιμοποιεί τη μορφή IBAN. Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν:

  • Είτε: κωδικός BIC της δικαιούχου Τράπεζας, καθώς και το όνομα, η διεύθυνση και αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου
  • Ή: « Routing Number», το όνομα και τη διεύθυνση της Τράπεζας, καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου.

Ο Routing Number έχει εννέα ψηφία με την ακόλουθη μορφή:

  • 0YYYXXXXX ( όπου ΥΥΥ είναι ο κωδικός της Τράπεζας, xxxxx είναι ο "αριθμός διέλευσης" ή υποκατάστημα κώδικα).
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Ημέρα των ευχαριστιών 8 Οκτωβρίου
Μεγάλη Παρασκευή 30 Μαρτίου Ημέρα ανάμνησης OBS 12 Νοεμβρίου
Ημέρα της Βικτώριας / του πατριώτη 21 Μαΐου Ημέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου
Ημέρα Καναδά 2 Ιουλίου Boxing Day 26 Δεκεμβρίου
Εργατική Πρωτομαγιά 3 Σεπτεμβρίου