Ελβετία

CHF - Ελβετικό Φράγκο
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Ελβετικό Φράγκο

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/CHF: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/CHF: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB) είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας. Είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική της χώρας και στόχος της είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία περιγράφεται ως «εποπτευόμενη». Η SNB διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει επιτόπου για να επηρεάσει την συναλλαγματική ισοτιμία του CHF έναντι των κύριων νομισμάτων.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Το 2011, η SNB αποφάσισε να περιορίσει την ανατίμηση του νομίσματός της, αντιληπτή τότε ως απειλή για την Ελβετική οικονομία. Ο λόγος καθορίστηκε στο 1,20 στην ισοτιμία EUR / CHF.
  • Τον Ιανουάριο του 2015, η SNB έληξε απότομα αυτό το σταθερό καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών, προκαλώντας μια απότομη εκτίμηση του CHF.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στην αγορά και πώληση των CHF.

Αποψη Ειδικών

Το ελβετικό φράγκο θεωρείται παράδεισος για τους φορείς της αγοράς, πράγμα που σημαίνει ότι τείνει να εκτιμάτε σε περιόδους οικονομικής ή διεθνούς καταπόνησης.

Πληρωμές σε CHF στην Ελβετία

  • Η μορφή IBAN είναι υποχρεωτική.
  • Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Δευτέρα της Πεντηκοστής 21 Μαΐου
Δευτέρα του Πάσχα 2 Απριλίου Εθνική ημέρα 1 Αυγούστου
Ημέρα της Αναλήψεως 10 Μαΐου Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου