Τσεχία

CZK - Τσεχική κορόνα
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Τσεχία

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/CZK: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/CZK: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας (ČNB) είναι η Κεντρική Τράπεζα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Στόχος της είναι η διατήρηση της μη πληθωριστικής ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς και η επίβλεψη των τραπεζών της χώρας.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία περιγράφεται ως «εποπτευόμενη». Το ČNB διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει σε στοχευμένο τρόπο στην αγορά συναλλάγματος.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Μεταξύ Νοεμβρίου 2013 και Απριλίου 2017, το ČNB διατήρησε ένα ασύμμετρο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αγορά. Προκειμένου να προστατέψει την ανταγωνιστικότητα της Τσεχικής οικονομίας, η ισοτιμία καθορίστηκε στα 27,00 ευρώ/CZK κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην αγορά και πώληση των CZK.

Αποψη ειδικών

Παρά την ενεργή πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών του ČNB, οι CZK δείχνουν σταθερότητα έναντι των ευρώ σε σύγκριση με άλλα νομίσματα της Ανατολικής Ευρώπης.

Πληρωμές σε CZK προς την Τσεχική Δημοκρατία

  • Η μορφή IBAN είναι υποχρεωτική. Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Κάψιμο του Τζον Χους 6 Ιουλίου
Μεγάλη Παρασκευή 30 Μαρτίου Ημέρα κρατικής υπόστασης 28 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα του Πάσχα 2 Απριλίου Εθνική ημέρα 28 Οκτωβρίου
Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου Ημέρα ελευθερίας και Δημοκρατίας 17 Νοεμβρίου
Ημέρα της απελευθέρωσης 8 Μαΐου Ημέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου
ΗΜΕΡΑ cyrl και Metodej 5 Ιουλίου