Δανία

DKK - Κορόνα Δανίας
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Δανία

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/DKK: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/DKK: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η Nationalbank Δανίας (DNB) είναι η Κεντρική Τράπεζα της Δανίας. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει τη πληθωριστική ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται ως σταθερή έναντι του ευρώ. Ως εκ τούτου, το DNB πρέπει να διατηρήσει τη σταθερότητα της δανικής κορώνας σε σχέση με το ενιαίο νόμισμα. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιεί δύο μοχλούς στο διάθεση του: νομισματική πολιτική και στοχευμένες παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Αν και η Δανία δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ) και χρησιμοποιεί τις ίδιες πρακτικές πληρωμών όπως στην ΕΕ.
  • Η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/DKK ορίζεται σε 7, 4600 και πρέπει να παραμείνει μέσα σε μια ζώνη διακύμανσης ± 2,25%.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην αγορά και πώληση των DKK.

Αποψη ειδικών

Λόγω της σταθερότητας των DKK έναντι του ευρώ, οι συμμετέχοντες στην αγορά τείνουν να αντισταθμίζουν ελάχιστα τις συναλλαγές τους σε συνάλλαγμα ευρώ/DKK.

Πληρωμές σε DKK στη Δανία

  • Η μορφή IBAN είναι υποχρεωτική. Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Ημέρα αναλήψεως 10 Μαΐου
Μεγάλη Πέμπτη 29 Μαρτίου Ημέρα μετά την Ανάληψη 11 Μαΐου
Μεγάλη Παρασκευή 30 Μαρτίου Δευτέρα της Πεντηκοστής 21 Μαΐου
Δευτέρα του Πάσχα 2 Απριλίου Ημέρα Συντάγματος 5 Ιουνίου
Γενική ημέρα προσευχής 27 Απριλίου Ημέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου