Χονγκ Κονγκ

HKD - Δολάριο Χονγκ-Κονγκ
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Χονγκ Κονγκ

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/HKD: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/HKD: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η Nομισματική Aρχή του Χονγκ Κονγκ (HKMA), είναι το θεσμικό όργανο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της νομισματικής σταθερότητας και ακεραιότητας του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος του Χονγκ Κονγκ.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται ως σταθερή έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Από το 2005, η HKMA διατηρεί την ισοτιμία USD/HKD στο εύρος μεταξύ 7.75/7.85. Παρεμβαίνει έγκαιρα στην αγορά ξένου συναλλάγματος όταν η ισοτιμία είναι πολύ κοντά στα όρια διακύμανσης τα οποία αναφέρονται πιο πάνω.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Παρ’ όλα αυτά, τώρα ένα αναπόσπαστο μέρος της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ, απολαμβάνει την αυτονομία του σε μεγάλο βαθμό πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται ιδιαίτερα σε οικονομικούς και νομισματικούς όρους.
  • Το HKD είναι ένα πολύ ρευστό νόμισμα, και ένα από τα μοναδικά νομίσματα στην Ασία που είναι πλήρως παραδοτέο και μεταβιβάσιμο.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην αγορά και πώληση του HKD.

Αποψη ειδικών:

Λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του HKD στο Δολλάριο ΗΠΑ, η εξέλιξη του EUR/HKD συσχετίζεται τέλεια με αυτήν του EUR/USD.

Πληρωμές σε HKD στο Χονγκ Κονγκ

Η μορφή IBAN δεν είναι υποχρεωτική στο Χονγκ Κονγκ. Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν:

  • Τον κωδικό BIC της δικαιούχου Τράπεζας
  • Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 2 Ιανουαρίου Tuen ng Φεστιβάλ 30 Μαΐου
Σεληνιακό νέο έτος 28-31 Ιανουαρίου Ημέρα ίδρυσης SAR 1 Ιουλίου
Φεστιβάλ Τσινγκ Μινγκ 4 Απριλίου Εθνική ημέρα 2 Οκτωβρίου
Μεγάλη Παρασκευή 14-15 Απριλίου Mid-Autumn Festival 5 Οκτωβρίου
Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου Φεστιβάλ Τσανγκ Γιουνγκ 28 Οκτωβρίου
Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου Ημέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου