Πολωνία

PLN - Ζλότι Πολωνίας
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Πολωνία

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Kαλή Ρευστότητα: Kαλή

Ισοτιμία EUR/PLN: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/PLN: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η Narodowy Bank Polski (NBP) είναι η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας. Στόχος της είναι η διατήρηση της μη πληθωριστικής ανάπτυξης στη χώρα, με ετήσιο στόχο στην αύξηση της τιμής κατά 2,50%.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία περιγράφεται ως «εποπτευόμενη». Η NBP διατηρεί το δικαίωμα να παρεμβαίνει έγκαιρα στην αγορά, προκειμένου να επηρεάζει την αξία του PLN-ιδίως έναντι του ευρώ.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Το Złoty είναι ένα από τα πιο ρευστά νομίσματα στην κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τον Μάρτιο του 2017, η πολωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επιθυμία της να διατηρήσει το εθνικό της νόμισμα και την τρέχουσα άρνησή της να ενταχθεί στην ευρωζώνη.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην αγορά και πώληση των PLNs.

Αποψη ειδικών

Ενώ το Złoty εξακολουθεί να θεωρείται ένα αναδυόμενο νόμισμα, παραμένει λιγότερο ασταθές έναντι του ευρώ σε σχέση με άλλα νομίσματα στην περιοχή. Σημειώνουμε επίσης τη σταθερότητα της ισοτιμίας EUR/PLN από 2009.

Πληρωμές σε PLN στην Πολωνία

  • Η μορφή IBAN είναι υποχρεωτική. Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Κόρπους Κρίστι 31 Μαΐου
Θεοφάνεια 6 Ιανουαρίου Ημέρα Κοίμησης της Θεοτόκου 15 Αυγούστου
Δευτέρα του Πάσχα 2 Απριλίου Των Αγίων Πάντων 1 Νοεμβρίου
Πρωτομαγιά 1 Μαΐου Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου
Constitution Day 3 Μαΐου Boxing Day 26 Δεκεμβρίου