Ταϊλάνδη

THB - Μπατ Ταϊλάνδης
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Μπατ Ταϊλάνδης

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/THB: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/THB: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η Τράπεζα της Ταϊλάνδης (Bot) είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ταϊλάνδης. Στόχος της είναι η προώθηση της νομισματικής σταθερότητας στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία περιγράφεται ως «εποπτευόμενη». Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τα THB, η Bot εχει το δικαίωμα να παρέμβει σε περιόδους υπερβολικής αστάθειας.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Το THB είναι ένα από τα μόλις δύο ελεύθερα μεταβιβάσιμα και μετατρέψιμα νομίσματα στη Νοτιοανατολική Ασία.
  • Είναι σχετικά ρευστό και απολαμβάνει ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί σχετικά με την αγορά και την πώληση των THB.

Αποψη Ειδικών

Το πραξικόπημα τον Μαΐου του 2014 είχε μια σχετικά περιορισμένη επίπτωση στο THB. Ωστόσο, όπως και άλλα αναδυόμενα νομίσματα, τείνει να υποτιμάται σε περιόδους στρες της αγοράς.

Πληρωμές σε THB στην Ταϊλάνδη

Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Κωδικός BIC της δικαιούχου Τράπεζας
  • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Ημέρα Asarnha Bucha 26 Ιουλίου
Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2 Ιανουαρίου King’s Birthday OBS 30 Ιουλίου
Ημέρα Makha Bucha 1 Μαρτίου Queen’s Birthday OBS 13 Αυγούστου
Ημέρα Chakri 6 Απριλίου Ημέρα King Bhumibol 13 Οκτωβρίου
Songkran Φεστιβάλ 13-14 Απριλίου Ημέρα Chulalongkorn 23 Οκτωβρίου
Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου Γενέθλια Βασιλιά Ράμα IX 5 Δεκεμβρίου
Hμέρα Visakha Bucha 29 Μαΐου Constitution Day 11 Δεκεμβρίου