Ηνωμένες Πολιτείες

USD - Δολάριο Αμερικής
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Ηνωμένες Πολιτείες

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/USD: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/USD: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Το ομοσπονδιακό αποθεματικό των Ηνωμένων Πολιτειών (FED) είναι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Είναι υπεύθυνο για η νομισματική πολιτική της χώρας. Οι βασικοί στόχοι της, θεσμοθετημένοι από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, είναι να μεγιστοποιήσει την απασχόληση και προώθηση της σταθερότητας των τιμών (χαμηλός πληθωρισμός) όλα μέσα σε ένα πλαίσιο μέτριων μακροπρόθεσμων επιτοκίων.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η συναλλαγματική ισοτιμία κυμαίνεται επειδή η αξία του δολαρίου ΗΠΑ σε σχέση με άλλα νομίσματα καθορίζεται αποκλειστικά από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Το δολάριο είναι το νόμισμα αναφοράς παγκόσμια και χρησιμοποιείται ως μονάδα σε πολλές αγορές (εμπορεύματα, βιομηχανίες, κλπ.), και επίσης είναι το κύριο αποθεματικό νόμισμα των κεντρικών τραπεζών για πολλές χώρες
  • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τo FED έχουν αντίκτυπο στις νομισματικές πολιτικές των περισσότερες χώρες.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί στην αγορά και πώληση των USD.

Αποψη ειδικών

Το EUR/USD είναι το πιο διαπραγματευόμενο ζεύγος νομισμάτων στον κόσμο, γεγονός που εξηγεί την υψηλή ρευστότητά του. Το 2016, για παράδειγμα, αντιπροσώπευε σχεδόν μία στις τέσσερις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος.

Πληρωμές σε δολάρια ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η μορφή IBAN δεν χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ. Οι οδηγίες πληρωμής πρέπει να περιέχουν:

  • Είτε: τον αριθμό δρομολόγησης ΑΒΑ / τον αριθμός δρομολόγησης Fedwire (9 ψηφία), και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου
  • Ή: τον κωδικό BIC της δικαιούχου Τράπεζας, καθώς και το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Πρωτομαγιά 3 Σεπτεμβρίου
Ημέρα Martin Luther King Jr. 15 Ιανουαρίου Ημέρα του Κολόμβου 8 Οκτωβρίου
Ημέρα του Προέδρου 19 Φεβρουαρίου Ημέρα Βετεράνων 12 Νοεμβρίου
Memorial Day 28 Μαΐου Ημέρα των ευχαριστιών 18 Οκτωβρίου
Ημέρα ανεξαρτησίας 4 Ιουλίου Ημέρα των Χριστουγέννων 25 Δεκεμβρίου