Νότια Αφρική

ZAR - Ραντ Νότιας Αφρικής
Mετατρέψιμο: Ναι - Μεταβιβάσιμο: Ναι - Σημείωση: Κυμαινόμενο
Νότια Αφρική

Είδος συναλλαγών

FX SPOT FX FORWARD
Ημ/νία παράδοσης: T; T+1; T+2 Μέγιστη διάρκεια: 12 μήνες
Ρευστότητα: Καλή Ρευστότητα: Καλή

Ισοτιμία EUR/ZAR: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Ισοτιμία EUR/ZAR: χρονοδιαγράμματα ρευστότητας (GMT)

Το ξέρατε;

Νομισματική πολιτική

  • Η νοτιοαφρικανική Αποθεματική Τράπεζα (SARB) είναι η Κεντρική Τράπεζα της Νότιας Αφρικής. Στόχος της είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.
  • Ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή καθορίζεται στην περιοχή μεταξύ 3% και 6%.
  • Μέθοδος καθορισμού τιμών: η κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία περιγράφεται ως «εποπτευόμενη». Η SARB, ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα να παρέμβει για να επηρεάσει την αξία του ZAR, κυρίως έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κυριώτερα σημεία

  • Το μόνο ελεύθερα μετατρέψιμο και μεταβιβάσιμο νόμισμα σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, το Rand είναι επίσης ένα από τα πιο ρευστά αναδυόμενα νομίσματα στον κόσμο.
  • Η υψηλή μεταβλητότητα του ZAR μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από πολλές αβεβαιότητες που επιβαρύνουν τη χώρα, όπως η πολιτική αστάθεια, η ισχυρή συσχέτιση με την τιμή των συγκεκριμένων πρώτων υλών, καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την ενέργεια.

Κανονισμοί

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σχετικά με την αγορά και πώληση των ZAR.

Αποψη Ειδικών

Το ZAR τείνει να εκτιμάται σε περίπτωση αύξησης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και του χρυσού ειδικότερα επειδή η Νότια Αφρική είναι σημαντικός παραγωγός του μετάλλου. Αντίθετα, το ZAR τείνει να υποτιμάται σε περιόδους πίεσης της αγοράς, καθώς θεωρείται επικίνδυνο περιουσιακό στοιχείο σε σύγκριση με άλλα νομίσματα.

Πληρωμές σε ZAR προς τη Νότια Αφρική

Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Κωδικός BIC της δικαιούχου Τράπεζας
  • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου.
ΑΡΓΙΕΣ 2018 (ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ)
Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου Ημέρα των Νέων 15 Ιουνίου
Ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 21 Μαρτίου Εθνική ημέρα της γυναίκας 9 Αυγούστου
Μεγάλη Παρασκευή 30 Μαρτίου Ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς 24 Σεπτεμβρίου
Δευτέρα του Πάσχα (οικογενειακή ημέρα) 2 Απριλίου Ημέρα συμφιλίωσης 16 Δεκεμβρίου
Ημέρα ελευθερίας 27 Απριλίου Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου
Πρωτομαγιά 1 Μαΐου Ημέρα καλής θέλησης 26 Δεκεμβρίου