Έδρα (Κεντρικά Γραφεία):

IBANFIRST SA

Avenue Louise 350

1050 Βρυξέλλες - Βέλγιο

Αριθμός Εγγραφής: 0849.872.824

Ενδοκοινοτικός Αριθμός ΦΠΑ: BE 0849.872.824

Γαλλικό υποκατάστημα:

IBANFIRST ΑΕ (υποκατάστημα)

42, Av de la Grande Armée

75017 Παρίσι-Γαλλία

RCS Paris (εμπορικό μητρώο του Παρισιού): 820.887.917

Κυπριακό υποκατάστημα:

IBANFIRST (υποκατάστημα)

140 Βασιλέως Κωνσταντίνου

Floor 1, Flat 101, 3080

Λεμεσός - Κύπρος

Αριθμός Εγγραφής: AE3160

Σημειώσεις:

1. Η εκτελεστική ομάδα που είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι: ο κ. Pierre-Antoine Dusoulier (Διευθύνων Σύμβουλος) και ο κ. Patrick Mollard COO).

2. Η iBanFirst είναι παροχέας πληρωμών που ακολουθεί τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και τα δεδομένα της ΕΕ.

3. Η iBanFirst είναι αδειοδοτημένη και εποπτεύεται από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου.